קטע:רש"י על ירמיהו מו כז

"ואתה אל תירא" - צדיקים שבתוך מצרים שגלו שם על כרחם