קטע:רש"י על ירמיהו מו כו

"ואחרי כן" - מקץ ארבעים שנה כמו שאמר (יחזקאל כ"ט)