פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו מו יח

"כי כתבור בהרים" - כי כאשר דבר אמת הוא שתבור קבוע בהרים והר הכרמל על הים כן באמת יבא הדב' הזה על מצרי'