פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו מו י

"ורותה" - לשון שובע ל"א לשון שכרון כמו שכר דמתרגמינן מרוי

"בארץ צפון" - שהלך פרעה על נבוכדנאצר בכרכמיש וגם נפל ונהרגו גבוריו והוא ברח מן המלחמה