קטע:רש"י על ירמיהו מו ח

"כיאור יעלה" - היה רגיל לעלות

"אובידה" - כמו אאבד