פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו מו ז

"כיאור יעלה" - שהיה רגיל להעלות גייסות סביביו כמו נהר לשטף סביביו

"יתגעשו מימיו" - דמטרפין מוהי