קטע:רש"י על ירמיהו מג י

"שפרירו" - אהלו ודוגמתו ברוחו שמים שפרה (איוב כו)