קטע:רש"י על ירמיהו מג ט

"וטמנתם במלט" - מ"ם זו יסוד נופל היא בתיבה כמו מקום מעמד מעשה ויסודו לט כמו וילט פניו (מלכים א יט) לאט אותה בתוך הטיט במלבן

"במלט" - (אנוולופמנט"ו בלע"ז)