פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו מא ט

"אשר הכה ביד גדליהו" - מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש העלה עליו כאילו נהרגו על ידו