פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו מא ה

"להביא בית ה'" - כשנסעו מביתם לא היו יודעים בחורבן הבית ובדרך שמעו וקרעו בגדיהם וגלחו זקנם

"ומתגודדים" - לשון שריטה