קטע:רש"י על ירמיהו מא א

"ורבי המלך" - ושרי המלך נתקנאו בו שנטל גדולה