פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו ל יז

"ארוכה" - רפואה