קטע:רש"י על ירמיהו ל יא

"ויסרתיך למשפט" - בדין חסוך

"ונקה לא אנקך" - ל' טיאוט השמד