פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו ל י

"ואתה אל תירא" - מכל הרעות אשר תראה באה על בבל אשר אתה בתוכה

"ושאנן" - כמו ושקט