פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו ל טז

"לכן" - שבועה

"שאסיך למשסה" - לשון ביזה וכת"י ויהון עדיך לעדי