פתיחת התפריט הראשי

"אם יולד זכר" - אם דרך לזכרים ללדת שיאחזום חבלים כיולדה

"חלציו" - כמו מתניו