קטע:רש"י על ירמיהו לט ג

"ויבאו כל שרי מלך בבל וישבו בשער התוך וגו'" - מגיד שנתקיימה כאן נבואה עליונה ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלים וגו' (לעיל א)

"בשער התוך" - בתרעא מציעתא שער העזרה שער ניקנור המזרחי והוא בין שער עזרת נשים ובין שער ההיכל ורבותינו אמרו שער התוך שער שמחתכין בו הלכות עליהם הוא אומר מקום המשפט שמה הרשע (קוהלת ג)