קטע:רש"י על ירמיהו לח כב

"אנשי שלומך" - נביאי השקר שאמרו לך לא תלכד

"בבוץ" - טיט לשון היגאה גומא בלי בצה