קטע:רש"י על ירמיהו לח יב

"והמלחים" - לשון רקבון כמו כעשן נמלחו (ישעיהו נא)

"תחת אצילות ידיך" - שלא יזיקוך החבלים

"אצילות" - (איישילא"ש בלע"ז)