קטע:רש"י על ירמיהו לח ו

"הבור מלכיהו" - של מלכיהו