קטע:רש"י על ירמיהו לח ד

"על כן הוא מרפא" - (אלאקנ"ץ בלע"ז) לשון רפיון