קטע:רש"י על ירמיהו לז ה

"וחיל פרעה יצא ממצרים" - לעזרה ליהודה