פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו לו כ

"חצרה" - אל החצר כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה ה"א בסופה