קטע:רש"י על ירמיהו לד כב

"הנני מצוה" - ושב חיל פרעה לארצו והכשדים ישובו עליכם