קטע:רש"י על ירמיהו לג כד

"שתי המשפחות" - המלכות והכהונה

"ואת עמי ינאצון" - ובדברים האלה הם גורמים לעמי לנאץ מהיות גוי לי

"לפניהם" - לפני דבריהם אלה שמלמדין אותן לומר לא ישוב הקב"ה מחרונו עוד ולא תועיל לכם תשובה