קטע:רש"י על ירמיהו לג כ

"אם תפרו את בריתי היום" - אם תוכלו להפר את בריתי אשר כרתי את היום ואת הלילה להיותם בעתם אשר כרתי לנח ובניו ויום ולילה לא ישבותו