קטע:רש"י על ירמיהו לג יח

"כל הימים" - לא יכרת להם זרע הראוי להעלות עולה ולהקטיר מנחה