קטע:רש"י על ירמיהו לג ג

"קרא אלי ואענך" - להודיעך העתידות

"ונצורות" - שמורות בלבי לעשותם