פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו לב כג

"ותקרא אותם" - הקרית אותם לשון מקרה