פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו לב טו

"כי כה אמר ה'" - סופן לקנות בתים