קטע:רש"י על ירמיהו לב ה

"עד פקדי אותו" - פקודת כל האדם היא המיתה