קטע:רש"י על ירמיהו לא לט

"העמק הפגרים" - עמק שנפלו שם פגרי מחנה סנחריב

"והדשן" - מקום שפך הדשן שהיה חוץ לירושלים יוסיפו על העיר ויכניסו כל זה לתוך חומותיה ונבואה זו עתידה לבא

"השדמות" - (קנפני"א בלע"ז)