קטע:רש"י על ירמיהו לא לו

"אם ימדו שמים" - כמה גובהם

"גם אני אמאס בישראל" - כלומר כשם שהם לא ימדו ולא יחקרו כך ישראל לא ימאסו בכל אשר חטאו