פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ירמיהו לא לה

"ימושו" - כמו לא ימיש