פתיחת התפריט הראשי

"בוסר" - פרי שלא נגמר והוא מקהה את השינים

"ושני בנים תקהינה" - הבנים ילקו בעון אבות