קטע:רש"י על ירמיהו לא כ

"הציבי לך ציונים" - סימנים בדרכי אבותיך הטובים

"תמרורים" - תמרים קטנים נטועים לסימן בדרך ופשוטו של מקרא עשי סימנים לדעת הדרך שהלכת בה מארץ ישראל לבבל שתחזירי באותו דרך כלומר כי ודאי תשובי משם

"דרך הלכת" - הלכתי כתיב וכל מקום שהלכת הלכתי אני עמך ויונתן תרגם שימי לך תמרורים התפלל במרר נפשך (ומנחם פירש תמרורים ענין מועל וכן פירש ותמרות עשן (יואל ג) סא"א)