קטע:רש"י על ירמיהו לא יח

"נחמתי" - אני מתחרט על תועבותי

"הודעי" - שהתבוננתי בעצמי שמעלתי (אפרינוי"י בלע"ז)

"חרפת נעורי" - שיכולים אויבי לחרפני על חטרת נעורי