קטע:רש"י על ירמיהו לא ט

"מזרה" - (ספריינ"ש בלע"ז)