קטע:רש"י על ירמיהו לא ח

"בבכי יבאו" - על ידי תפלה ותשובה