קטע:רש"י על ירמיהו לא ז

"בם עור ופסח" - אפילו הנכשלים שבהם לא אמאס