קטע:רש"י על ירמיהו לא ד

"וחללו" - בשנה הרביעית יחללו את פרים לפדותו בכסף