קטע:רש"י על ירמיהו כ טו

"שמח" - מ"ם דגושה שהוא לשון משמח אחריה ששמח את אביו בבשורתו