קטע:רש"י על ירמיהו כח יז

"בשנה ההיא בחדש השביעי" - והלא אין חדש שביעי מן השנה אלא מת ער"ה וצוה לבניו שיקברוהו לאחר ר"ה ולא קודם ויעלימו את מיתתו אותו היום כדי לעשות נבואת ירמיהו שקר