קטע:רש"י על ירמיהו כז יב

"ואל צדקיהו מלך יהודה דברתי וגו'" - כל זה אמר ירמיהוו אל שלוחי המלכים