פתיחת התפריט הראשי

"עזב ככפיר וגו'" - גלה מלכא מכרכיה ככפיר העוזב את סוכו

"היונה" - משתכרת ביין כן ת"י דבר אחר לשון אונאה