קטע:רש"י על ירמיהו כה לז

"ונדמו" - ל' חורבה לשון הדימנו ונדמה שם (לעיל ח)