פתיחת התפריט הראשי

"הילילו" - ל' יללה

"והתפלשו" - התגלגלו בעפר (ווטרליי"ר בלע"ז)

"ותפוצותיכם" - הרי זה מקרא קצר כלומר ותפוצותיכם תקרבנה לבא

"ככלי חמדה" - כלומר אם תאמרו חשובים אנחנו הרבה יש כלי חמדה של זכוכית נופלים ומשתברים ואובדים