פתיחת התפריט הראשי

"מגוי אל גוי" - שאני מסכסכן זה בזה

"מירכתי" - כתרגומו מסיפי