פתיחת התפריט הראשי

"על נוהו" - מתאבל על חורבן ביתו

"הידד" - ל' הוי שצועקין עושי מלאכה כבדה בקול רם לזרז זה את זה להתחזק ודורכי גתות רגילין בה

"יענה" - כל לשון ענייה צעקת קול רם היא