פתיחת התפריט הראשי

"וקיו" - כאדם ששותה יותר מדאי שמקיא

"החרב" - התגר של המלחמה